กล้องจุลทรรศน์ Labomed LX-400

฿60,000

Description

1. หัวกล้อง หล่อจากอลูมิเนียม ชนิด Siedentopf กระบอกตาคู่ เอน 30 องศา หมุนได้ 360 องศา ระยะห่างระหว่างตาได้ สามารถปรับได้ในช่วง 4.8-7.5 ซม. สามารถปรับ Diopter ได้ 1 ข้าง

2. เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง มีค่า Field of View (F.O.V.) ไม่น้อยกว่า 20 มม. มีกำลังขยาย 10X 1 คู่ มีระบบป้องกันเชื้อรา ระบบ MaxliteTM

3. เลนส์วัตถุ แป้นใส่เลนส์วัตถุ แบบ 4 ช่อง เลนส์มาตรฐานเยอรมัน แบบ RP Series Infinity Corrected DIN ชนิด Plan Achromatic เคลือบสารป้องกันเชื้อรา

• ขนาด 4X, มีค่า N.A. 0.10 มีค่า Working Distance ไม่น้อยกว่า 30.00 มม.

• ขนาด 10X, มีค่า N.A. 0.25 มีค่า Working Distance ไม่น้อยกว่า 5.00 มม.

• ขนาด 40X, มีค่า N.A. 0.65 มีค่า Working Distance ไม่น้อยกว่า 0.65 มม.

• ขนาด 100X, มีค่า N.A. 1.25 มีค่า Working Distance ไม่น้อยกว่า 0.15 มม. (Oil immersion)

4. แท่นวางสไลด์ แท่นวางตัวอย่างชนิด Rackless Stage (แบบไม่มีฟันเฟืองยื่นออกมานอกฐาน) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 140 มม. พร้อมระบบปรับเลื่อนสไลด์สองขั้น (Double mechanical stage) สามารถปรับเลื่อนสไลด์ได้ไม่น้อยกว่า 78 x54 มม. สามารถใส่แผ่นสไลด์ได้อย่างน้อย 2 แผ่นพร้อมกัน

5. เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe condenser NA. 1.25 พร้อม Iris diaphragm สามารถปรับขึ้นลงได้โดยมีปุ่มควบคุม

6. ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน ทั้ง 2 ข้างของกล้องจุลทรรศน์ พร้อมระบบป้องกันตัวอย่างกระทบกับเลนส์วัตถุ เฟืองภายในทำจากทองเหลือง

7. ระบบให้แสงสว่าง ชนิดไฟเย็น ด้วยเทคโนโลยี LED สามารถชาร์จไฟได้ ใช้กับระบบไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

8. ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศในยุโรป, อเมริกา หรือญี่ปุ่น

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

11. มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากตัวแทนภายในประเทศ โดยตัวแทนมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ผลิต มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

12. อุปกรณ์ประกอบ

– ถุงคลุมกล้อง 1 ใบ

– สารดูดความชื้น (Silica gel) 1 ห่

– น้ำมัน (Immersion oil) 5 ซม3 1 ขวด

– กระดาษเช็ดเลนส์ 1 ห่อ

13. มีเอกสารที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ Catalogue ต้นฉบับจากบริษัทผู้ผลิต

14. รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กล้องจุลทรรศน์ Labomed LX-400”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.