ขาย อะไหล่กล้องจุลทรรศน์

banner_img4

รหัสสินค้า อะไหล่เลนส์ใกล้ตา ราคา
MS-502 เลนส์ใกล้ตา WF10X 700
MS-522 เลนส์ใกล้ตา WF15X 700
MS-504 เลนส์ใกล้ตา WF15X มีสเกล 750
MS-505 เลนส์ใกล้ตา WF15X มีเข็มชี้ 750
รหัสสินค้า อะไหล่เลนส์ใกล้วัตถุ ราคา
MS-508 เลนส์ใกล้วัตถุ ขยาย 4X 650
MS-509 เลนส์ใกล้วัตถุ ขยาย 10X 800
MS-510 เลนส์ใกล้วัตถุ ขยาย 40X (Spring) 1,300
MS-511 เลนส์ใกล้วัตถุ ขยาย 100X (Spring, Oil) 1,700
ชุดเลนส์ใกล้วัตถุ 4 ขนาด (4X / 10X / 40X / 100X) 3,500
MS-512 เลนส์ใกล้วัตถุ Plan Achromatic 4X 1,300
MS-513 เลนส์ใกล้วัตถุ Plan Achromatic 10X 1,800
MS-514 เลนส์ใกล้วัตถุ Plan Achromatic 40X (Spring) 2,700
MS-515 เลนส์ใกล้วัตถุ Plan Achromatic 100X (Spring, Oil) 3,500
ชุดเลนส์ใกล้วัตถุ Plan Achromatic 4 ขนาด (4X / 10X / 40X / 100X) 7,500
รหัสสินค้า อะไหล่ไฟกล้องจุลทรรศน์ ราคา
MS-518 หลอดไฟฮาโลเจน 12V 20W (Halogen Lamp) 150
MS-523 หลอดไฟฮาโลเจน 6V 20W (Halogen Lamp) 250
MS-519 หลอดไฟอะไหล่ LED 950

Eyepiece

Lens

Lamp

Comments are closed.