ขาย สไลด์ถาวร สไลด์สำเร็จรูป

ขายชุดสไลด์ถาวร (Permanent Slide หรือ Prepared Slide) สำหรับการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา กว่า 100 ชนิด

สไลด์ถาวร สามารถซื้อแยก หรือซื้อแบบชุดคละชนิดได้

แบบที่ 1 ชุดสไลด์ถาวร (พลาสติก)

สำหรับใช้การเรียนการสอน ทำจากพลาสติก ปลอดภัยสำหรับเด็ก มี 4 ชุด เรื่อง สัตว์ , พืช และแมลง

SlideExample

รหัส รายการ ราคา (บาท)
X2-391 ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องสัตว์  (SET 1 สีน้ำเงิน) 350
X2-392 ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องพืช  (SET 2 สีเหลือง) 350
X2-393 ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องพืช  (SET 3 สีเขียว) 350
X2-394 ชุดสไลด์ 12 แผ่น เรื่องแมลง  (SET 4 สีแดง) 350

 

แบบที่ 2 สไลด์ถาวรแผ่น (สไลด์แก้ว)

Professional-100PCS-Glass-Prepared-Microscope-Slides-Human-Tissue-Sections-Educational-Specimen-with-Plastic-Box
ชุดสไลด์ คละแบบ ค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง ยอด 2,000 บาท ขึ้นไปฟรีค่าจัดส่ง

รหัส รายการ ราคา (บาท)
MS-901 ชุดสไลด์สำเร็จรูป 10 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) 600
MS-902 ชุดสไลด์สำเร็จรูป 25 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) 1,450
MS-903 ชุดสไลด์สำเร็จรูป 50 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) 2,800

 

ขายแยกแผ่น ขั้นต่ำจัดส่ง 10 แผ่น ค่าจัดส่ง 200 บาท/ครั้ง

รหัส รายการ ราคา (บาท)
MS-904 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสของพืช 60
MS-905 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของพืช 60
MS-906 สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) 60
MS-907 สไลด์ใบพืชเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) 60
MS-908 สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) 60
MS-909 สไลด์ใบพืชเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) 60
MS-910 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) 60
MS-911 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) 60
MS-912 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) 60
MS-913 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) 60
MS-914 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) 60
MS-915 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) 60
MS-916 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) 60
MS-917 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) 60
MS-918 สไลด์เมล็ดพืช (ตัดตามยาว) 60
MS-919 สไลด์ท่อลำเลียงน้ำพืช (ไซเลม) 60
MS-920 สไลด์ท่อลำเลียงอาหารพืช (โฟลเอม) 60
MS-921 สไลด์เซลล์เยื่อหอม 60
MS-922 สไลด์เซลล์ปลายรากหอม 60
MS-923 สไลด์การงอกละอองเกสร 60
MS-924 สไลด์ละอองเกสร 60
MS-925 สไลด์อับละอองเกสร 60
MS-926 สไลด์ต้นกาบหอยแครงแสดงปากใบ 60
MS-927 สไลด์เซลล์สาหร่ายหางกระรอก 60
MS-928 สไลด์เซลล์พาเรงคิมา 60
MS-929 สไลด์เซลล์คอลเลงคิมา 60
MS-930 สไลด์เซลล์สเกลอเรงคิมา 60
MS-931 สไลด์ไดอะตอมรวม 60
MS-933 สไลด์สาหร่ายสีเขียว 60
MS-935 สไลด์สาหร่ายสไปรูลิน่า 60
MS-936 สไลด์นอสตอก 60
MS-937 สไลด์สาหร่ายวอลวอกซ์ 60
MS-938 สไลด์สาหร่ายสไปโรไจรา (เทาน้ำ) 60
MS-939 สไลด์สาหร่ายคลอเรลลา 60
MS-940 สไลด์แพลงก์ตอนพืช ซีนเดสมัส 60
MS-941 สไลด์เชื้ออสุจิคน 60
MS-942 สไลด์เยื่อบุผิว 60
MS-943 สไลด์เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม 60
MS-944 สไลด์เม็ดเลือดมนุษย์ 60
MS-945 สไลด์เซลล์ประสาทไขสันหลัง 60
MS-970 สไลด์ตัดขวางหลอดเลือด 60
MS-971 สไลด์กล้ามเนื้อหัวใจ 60
MS-972 สไลด์ตัดขวางกล้ามเนื้อเรียบ 60
MS-973 สไลด์ตัดขวางไส้เดือนดิน 60
MS-946 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซีสของสัตว์ 60
MS-947 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของสัตว์ 60
MS-948 สไลด์โครโมโซม 60
MS-975 สไลด์เซลล์เอมบริโอกบระยะแรก 60
MS-976 สไลด์ระบบพลาสตูลาของกบ 60
MS-950 สไลด์เม็ดเลือดกบ 60
MS-952 สไลด์แสดงชิ้นส่วนขาผึ้ง 60
MS-953 สไลด์แสดงชิ้นส่วนปากผึ้ง 60
MS-954 สไลด์ตารวมของแมลง 60
MS-977 สไลด์แบคทีเรียรูปเกลียว 60
MS-978 สไลด์แบคทีเรียรูปท่อน 60
MS-979 สไลด์แบคทีเรียรูปกลม 60
MS-955 สไลด์แบคทีเรียรวม 60
MS-967 สไลด์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย) 60
MS-956 สไลด์ยีสต์ 60
MS-957 สไลด์ราเพนนิซิเลียม 60
MS-958 สไลด์พารามีเซียม 60
MS-959 สไลด์ไฮดร้า 60
MS-960 สไลด์การแตกหน่อไฮดร้า 60
MS-983 สไลด์เซลล์สืบพันธุ์ฟองน้ำ 60
MS-961 สไลด์พลานาเรีย 60
MS-962 สไลด์อะมีบ้า 60
MS-963 สไลด์ยูกีนา 60
MS-850 สไลด์ไรน้ำ 60
MS-851 สไลด์แสดงวงปี 60
MS-852 สไลด์ใบเฟิร์น 60
MS-853 สไลด์ต่อมรากผม 60
MS-854 สไลด์ต่อมเหงื่อ 60
MS-855 สไลด์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 60
MS-856 สไลด์เซลล์กล้ามเนื้อลาย 60
MS-857 สไลด์ประสาทสั่งการ 60
MS-858 สไลด์เซลล์ผนังกระเพาะอาหาร 60
MS-859 สไลด์เซลล์ลำไส้เล็ก 60
MS-877 กระดูกอ่อน 60
MS-860 สไลด์ภาคตัดเซลล์เห็ด 60
MS-861 สไลด์ปลิง 60
MS-862 สไลด์เกล็ดปลา 60
MS-863 สไลด์แมลงวัน 60
MS-864 เหงือกปลาน้ำจืด 60
MS-865 สไลด์ผิวหนังกบ 60
MS-866 สไลด์ลูกน้ำ 60
MS-867 สไลด์ขนนก 60
MS-868 สไลด์มด 60
MS-869 สไลด์แสดงพยาธิไส้เดือน (เพศผู้) 60
MS-870 สไลด์แสดงพยาธิไส้เดือน (เพศเมีย) 60
MS-871 สไลด์แสดงอวัยวะบริเวณปากยุง 60
MS-872 สไลด์แสดงลักษณะสัตว์กลุ่มไมเรียโพดา 60
MS-873 สไลด์แมลงวี่ (เพศเมีย) 60
MS-874 สไลด์แมลงวี่ (เพศผู้) 60
MS-875 สไลด์ภาคตัดปอดนก 60
MS-876 สไลด์หางหนู (แสดงเนื้อเหยื่อแบบต่างๆ) 60
Comments are closed.