ขาย สไลด์ และอุปกรณ์ใช้กับกล้องจุลทรรศน์

ขายกระจกสไลด์สำหรับงานจุลทรรศน์ อาทิ กระจกสไลด์, กระจกปิดสไลด์, สไลด์นับเม็ดเลือด (Blood Counting Chamber, Hemocytometer), Occular และ Micrometerเป็นต้น

Slides

Slides2

รหัส รายการ ราคา (บาท)
GW-021 กระจกสไลด์ 72 แผ่น (SCI) 60
GW-024 กระจกปิดสไลด์ 18×18 มม. (SCI) 30
GW-025 กระจกปิดสไลด์ 22×22 มม. (SCI) 40
GW-265 โถย้อมสไลด์ (SCI) 150
MS-810 กล่องพลาสติกใส่สไลด์ 5 แผ่น 20
MS-811 กล่องพลาสติกใส่สไลด์ 12 แผ่น 30
MS-812 กล่องพลาสติกใส่สไลด์ 25 แผ่น 75
MS-813 กล่องพลาสติกใส่สไลด์ 50 แผ่น 150
MS-814 กล่องพลาสติกใส่สไลด์ 100 แผ่น 240
MS-701 Occular Micrometer 0.1 มม. (ญี่ปุ่น) 1,000
MS-702 Micrometer Calibration slide 0.01 มม. (ญี่ปุ่น) 1,500
MS-703 อิมเมอร์ชั่น ออย (Immersion Oil) 5 มล. 50
CE-899 Immersion Oil Biology Grade 100 ml. 1,200
MS-808 สไลด์นับเม็ดเลือด (Blood Counting Chamber) เยอรมัน 3,500
X2-382 สไลด์นับเม็ดเลือด (Blood Counting Chamber) 900
X2-395 สไลด์นับเม็ดเลือด พร้อมปิเปต WBC และ RBC (Hemocytometer) 1,050

 

MS-SLBX100

Comments are closed.