[Info] Monocular or Binocular ?

เลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์ ตาเดียวหรือสองตาดีกว่า ? ผมขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในการเลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์ ว่ากล้องตาเดียวหรือกล้องสองตาที่เหมาะกับเรามากกว่ากัน โดยปัจจัยที่มีผลในการเลือก คือ ปริมาณการใช้งานต่อครั้ง และงบประมาณ

ถ้าคุณใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดทั้งวัน คุณจำเป็นต้องใช้กล้องแบบกระบอกตาคู่ แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับ การมองผ่านกระบอกตาคู่ทำให้สบายตาและถนอมสายตากว่า

หากคุณกำลังมองหากล้องจุลทรรศน์ที่ราคาไม่สูงนัก หรือไว้ใช้ส่วนตัวสำหรับผู้เริ่มต้นซักเครื่อง กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาเดียว น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ได้ถูกออกแบบไว้ให้สามารถปรับขนาดระยะระหว่างตาสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย จำเป็นต้องปรับภาพจนกว่าจะได้ภาพเดียว ดังนั้นสำหรับผู้เริ่มต้นบางครั้งจะไม่ชินกับการปรับและส่องกระบอกตาคู่ อีกทั้งกล้องตาเดียวจะถูกกว่ากล้องกระบอกตาคู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ

เช็คราคากล้องจุลทรรศน์ ปัจจุบันที่ >> https://www.microscope.in.th/promotion

Comments are closed.