4Z
4z-24z-14z-3

กล้องซูม สเตอริโอ LABOMED Luxeo 4Z

฿52,500

กล้องซูม สเตอริโอ Luxeo 4Z กำลังขยาย 8-35 เท่า ยี่ห้อ LABOMED แบรนด์ของอเมริกา

Product Description

1. หัวกล้องกระบอกตาคู่ ชนิด Greenough เอนไม่เกิน 45 องศา Diopter สามารถปรับได้
2. เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้างพิเศษ ขนาด 10X มีค่า Field of View (F.O.V.) ไม่น้อยกว่า 20 มม. ปรับระยะห่างระหว่างตาได้ 52-74 มม. หรือดีกว่า
3. เลนส์วัตถุ ปรับกำลังขยายอย่างต่อเนื่อง Zoom range 0.8-3.5X กำลังขยายไม่น้อยกว่า 35 เท่า
4. มีอัตราการซูม 4.4:1 หรือดีกว่า
5. ระยะการทำงานของกล้อง สามารถปรับระยะการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 100 มม.
6. ขนาดตัวอย่าง 6.6 ถึง 28.5 มม. หรือใหญ่กว่า
7. ควบคุมแสง ระบบไฟบน-ล่าง มีปุ่มแยกจากกัน ความคุมความสว่างด้วย Rheostat dial
8. ระบบไฟส่องบน (Incident light) ชนิด 10 LEDs สามารถปรับ +/- 30 องศา
9. ระบบไฟส่องผ่านวัตถุ (Transmitted light) ชนิด 3 LEDs
10. ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา
11. อุปกรณ์ประกอบ
– ถุงคลุมกล้อง 1 ใบ
– ฟิวส์อะไหล่ 2 หลอด
– สารดูดความชื้น (Silica gel) 1 ห่อ
– กระดาษเช็ดเลนส์ 1 ห่อ
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
13. ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้ผลิตจากประเทศในยุโรป หรืออเมริกา
14. รับประกันระบบไฟไม่น้อยกว่า 1 ปี อะไหล่ 5 ปี
15. มีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ
16. มีเอกสารที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ Catalogue ต้นฉบับจากบริษัทผู้ผลิต

Additional Information

ระบบเลนส์

ชนิด Greenough

หัวกล้อง

เอน 45 องศา

อัตราการซูม

4.4:1

เลนส์ตา

ชนิดเห็นภาพกวว้าง 10X/20 มม.

ระยะห่างระหว่างตา

ปรับได้ช่วง 52-74 มม.

กำลังขยาย

ซูมต่อเนื่อง 8-35 เท่า

ระยะการทำงาน

100 มม.

ควบคุมแสง

ระบบไฟบน-ล่าง มีปุ่มแยกจากกัน ความคุมความสว่างด้วย Rheostat dial

ระบบไฟบน

ชนิด LED จำนวน 10 หลอด ปรับมุมได้ +/- 30 องศา

ระบบไฟล่าง

ชนิด LED จำนวน 3 หลอด

อายุหลอดไฟ

ประมาณ 25,000 ชม.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กล้องซูม สเตอริโอ LABOMED Luxeo 4Z”